Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące

Closed 23 days ago

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE
Date published
Closed 58 days ago
Deadline
Closed 23 days ago
Categories
33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Contact
Magdalena Optacy
Email
m_optacy@999.szczecin.pl
Tel
+48 918884249
Address
ul. Mieszka I 33
Szczecin
71-011
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-229023-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące.2. Zamówienie jest podzielone na siedem części:1) część I – sukcesywne dostawy leków;2) część II – sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych;3) część III – sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych;4) część IV – sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych;5) część V – sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych;6) część VI – sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku;7) część VII – sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych.3. Rodzaj zamówienia: dostawy.4. Adres dostawy: Dział Farmacji, ul. Wojska Polskiego 92-94, Szczecin.5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):— 33000000-0 – urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała,— 33631600-8 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne,— 33140000-3 – materiały medyczne.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanow...
Sukcesywne dostawy leków. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych. Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych. Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych. Sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych. Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku. Sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych.