Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Closed 29 days ago

4. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU
Date published
Closed 64 days ago
Deadline
Closed 29 days ago
Categories
33141700 - Orthopaedic supplies

Contact
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul.R Weigla 5, 50-981 Wrocław
Email
astanislawska@4wsk.pl
Tel
+48 261660604
Address
ul. R. Weigla 5
Wrocław
50-981
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-216472-2020
Description

Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu RuchuKod CPV: 33141770-7, 33183000-6, 33183100-7, 33141700-7, 33140000-3, 33140000-3, 33183200-8, wynajem PA01-7
PAKIET 1 Płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PAKIET NR 2 Spacery do stawu biodrowego i kolanowego CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PAKIET NR 3 ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem PAKIET NR 4 ZESTAW KASET W TORZE NAPŁYWU I ODPŁYWU DO POMPY CROSS FLOW rok produkcji 2015 będący własnością 4WSK CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PAKIET NR 5 Elektrody waporyzacyjne shavera artroskopowego firmy STRYKER będącego własnością 4WSK CPV 33140000-3 Materiały medyczne PAKIET NR 6 ENDOPROTEZA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 - wynajem PAKIET NR 7 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA - CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem PAKIET NR 8 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem PAKIET NR 9 kotwice –implanty - CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PAKIET NR 10 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem PAKIET NR 11 System do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra PulseLavage CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne