Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów s...

Closed 28 days ago

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI
Date published
Closed 67 days ago
Deadline
Closed 28 days ago
Categories
33100000 33191000 - Medical equipments

Contact
Tomasz Turajski
Email
zamowienia.publiczne@zoz.gniezno.pl
Tel
+48 2228323
Address
ul. św. Jana 9
Gniezno
62-200
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-214198-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Główny przedmiot: 33100000-1 Urządzenia medyczne; 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – „Zestawienie wyposażenia Centralnej Sterylizatorni wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych” do SIWZ.