„Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, София-град по 92 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК“

Closed 35 days ago

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД
Date published
Closed 68 days ago
Deadline
Closed 35 days ago
Categories
33600000 - Pharmaceutical products

Contact
Снежана Златанова Христова
Email
sbaloz.sofia-grad@mail.bg
Tel
+359 29753950
Address
бул. „Андрей Сахаров“ № 22
София
1784
Country
Bulgaria

OCID
ocds-0c46vo-0133-211846-2020
Description

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка по заявка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, София-град по 92 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК. Доставките се извършват на адреса на болницата — гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение.
L01XC07 Bevacizumab concentrate for solution for infusion - mg-500 000,00. L01XX44 Aflibercept concentrate for sol. for inf. mg 72 000,00 B03XA02 Darbepoetin alfa Solution for injection pre-filled syringe with needle guard mcg 126 000,00 L01AA06 Ifosfamide power for solution for injection mg 480 000,00 L01BA04 Pemetrexed powd. for conc. for infusion mg90 000,00 L01BC05 Gemcitabine concentrate for solution for infusion mg 1 600 000,00 L01BC06 Capecitabine film-coated tablets mg 21 600 000,00 L01CA04 Vinorelbine concentrate for solution for infusion mg 18 000,00 L01CB01 Etoposide concentrate for solutuion for infusion mg 140 000,00 L01CD01 Paclitaxel sol.for inf. mg 272 700,00 L01CD02 Docetaxel concentrate for solution for infusion mg 113 920,00 L01DB03 Epirubicin solution for infusion mg 60 000,00 L01XA01 Cisplatin concentrate for solution for infusion mg 45 000,00 L01XA02 Carboplatin solution for infusion mg 270 000,00 L01XA03 Oxaliplatin powder for solution for infusion mg 100 000,00 L01XC06 Cetuximab solution for infusion mg 200 000,00 L01XE03 Erlotinib film-coated tablets mg 803 400,00 L01XE04 Sunitinib hard capsules mg 135 000,00 L01XE05 Sorafenib film coated tablets mg 1 881 600,00 L01XE07 Lapatinib film-coated tablets, bottle mg 1 319 500,00 L01XE10 Everolimus tablets mg 72 000,00 L01XE11 Pazopanib film-coated tablets mg 2 589 600,00 L01XX17 Topotecan powder for concentrate for solution for infusion mg 500,00 L01XX19 Irinotecan concentrate for solution for infusion mg 172 500,00 L01XX41 Eribulin solution for infusion mg 308,00 L02BB04 Enzalutamide film-coated tablets mg 2 419 200,00 L02BX03 Abiraterone film-coated tablets mg 16 200 000,00 L03AA13 Pegfilgrastim pre - filled syr. mg 2 520,00 L03AX03 Mycobacterium bovis BCG powder for suspension mg 54 000,00 M05BX04 Denosumab solution for injection mg 252 000,00 M05BA08 Zoledronic acid solution for infusion mg 9 600,00 N02AA01 Morphine prolonged release tablets mg 976 950,00 N02AA08 Dihydrocodeine modified-release tablets mg 1 640 340,00 V03AF03 Calcium folinate concentrate for solution for infusion mg 1 132 000,00 L01XC21 Ramucirumab concentrate for solution for infusion mg 72 000,00 L01XE13 Afatinib film-coated tablets mg 58 800,00 L01XE23 Dabrafenib capsules mg 630 000,00 N02AB03 Fentanyl transdermal patches mcg/h 500 000,00 L03AA14 Lipegfilgrastim solution for injection in pre-filled syringe mg 420,00 L01XE01 Imatinib film-coated tablets mg 2 520 000,00 N02AE01 Buprenorphine transdermal patches mcg/h 294 000,00 L01XC14 Trastuzumab Emtansine powder for concentrate for solution for infusion mg 57 600,00 L01XX43 Vismodegib hard capsule mg 117 600,00 L01XE17 Axitinib film-coated tablets mg 19 600,00 L01XE16 Crizotinib hard capsules mg 630 000,00 L01XE12 Vandetanib tablets mg 630 000,00 B03XA01 Erythropoietin (Epoetin alfa) solution for injection in pre-filled syringe IU 54 002 000,00 H02AB02 Dexamethasone sol. inj. mg 128 372,00 L01AA01 Cyclophosphamide power for solution for injection mg 440 700,00 L03AA02 Filgrastim solution for injection in pre-filled syringe mcg 2 010 000,00 N02AA01 Morphine sol. inj. mg 240 000,00 N02AA05 Oxycodone prolonged release tablets mg 2 000 000,00 N02AX02 Tramadol capsules mg 4 000 000,00 L01XX46 Olaparib Film coated tablet mg 2 016 000,00 L01BC02 Fluorouracil concentrate for solution for infusion mg 7 488 000,00 L01CD04 Cabazitaxel concentrate for solution for infusion mg 12 600,00 V03AF01 Uromitexan solution for injection mg 960 000,00 L01XC03 Trastuzumab powder for concentrate for solution for infusion mg 87 750,00 L01XC03 Trastuzumab solution for injection mg 390 000,00 N02AA05 Oxycodone capsules, hard mg 900 000,00 L01DC03 Mitomycin powder for solution for injection/infusion or intravesical use mg 72 000,00 L01DB01 Doxorubicin Hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion mg 8 400,00 L01XE02 Gefitinib film-coated tablets mg 420 000,00 L03AB04 Interferon alfa-2a solution for injection MU 2 520,00 L01DB07 Mitoxantrone concentrate for solution for infusion mg 1 400,00 H01CB02 Octreotide powder for infusion mg 4 800,00 L01XC08 Panitumumab concentrate for solution for infusion mg 28 000,00 L01BC53 Tegafur, Gimeracil, Oteracil capsules mg 235 494,00 L01AX03 Temozolomide capsules, hard mg 228 800,00 L01XE09 Temsirolimus concentrate and solvent for solution for injection mg 1 200,00 L01XE15 Vemurafenib film-coated tabl. mg 3 225 600,00 L01XC13 Pertuzumab concentrate for solution for infusion mg 90 700,00 L01XC18 Рembrolizumab concentrate for solution for infusion mg. 51 000,00 N02AA55 Oxycodone, Naloxone prolonged release tablets mg 900 000,00 L01BA04 Pemetrexed concentrate for solution for infusion mg 84 000,00 N02AB03 Fentanyl sublingual tablets mcg 159 600,00 L01XC32 Atezolizumab Concentrate for solution for infusion mg 204 000,00 L01XE36 Alectinib Capsule, hard mg 2 184 000,00 L01BC59 Trifluridine/Tipiracil Film coated tablet 20/ 8,19 mg 360 000,00 L01BC59 Trifluridine/Tipiracil Film coated tablet 15/ 6,14 mg 180 000,00 L01XC17 Nivolumab Concentrate for solution for infusion mg 57 600,00 L01XE35 Osimertinib Film coated tablet mg 80 640,00 L01XE42 Ribociclib Film coated tablet mg 4 536 000,00 L01XE33 palbociclib Capsule, hard mg 1 260 000,00 L01XE21 Regorafenib Film coated tablet 40 mg 403 200,00 L01XE25 Trametinib Film coated tablet 2 mg 3 600,00 L01XC28 Durvalumab concetrate for infuson 50 mg/ml- 10 ml mg 24 000,00 L01XC28 Durvalumab concetrate for infuson 50 mg/ml - 2.4 ml mg mg 8 640,00 L01XE31 Nintedanib Capsule, soft 100 mg 480 000,00 L01XE38 Cobimetinib Film coated tablet mg 75 600,00 L01XC11 Ipilimumab Concentrate for solution for infusion mg 102 000,00 L01XC31 Avelumab Concentrate for solution for infusion mg 57 600,00