Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim

Closed 36 days ago

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Date published
Closed 72 days ago
Deadline
Closed 36 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Janusz Parol
Email
zampub@szpital-tomaszow.pl
Tel
+48 846644411-432
Address
Aleje Grunwaldzkie 1
Tomaszów Lubelski
22-600
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-204017-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, tj.:1. aparat ECHO transportowy – szt. 1;2. automat do resuscytacji – szt. 4;3. aparat USG – szt. 2;4. defibrylator z opcją kardiowersji i teleaudio – szt. 2;5. respirator stacjonarny – szt. 1;6. aparat EKG – szt. 3;7. fantom dziecka – szt. 1;8. fantom osoby dorosłej – szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, tj.:1. aparat ECHO transportowy – szt. 1;2. automat do resuscytacji – szt. 4;3. aparat USG – szt. 2;4. defibrylator z opcją kardiowersji i teleaudio – szt. 2;5. respirator stacjonarny – szt. 1;6. aparat EKG – szt. 3;7. fantom dziecka – szt. 1;8. fantom osoby dorosłej – szt. 2.