Urządzenia medyczne

Closed 3627 days ago

None
Date published
Closed 3666 days ago
Deadline
Closed 3627 days ago
Categories
33100000 33162200 33172100 - Medical equipments

Contact
Beata Stoś
Tel
+48 226852309
Address
ul. Krasińskiego 54/56
Warszawa
01-755
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-181508-2011
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych – wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy).
2. Przedmiot zamówienia:
Zadanie nr 1 – Aparat do znieczulenia ogólnego;
Zadanie nr 2 – Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej;
Zadanie nr 3 - Urządzenie tnąco-odsysajace do operacji w zakresie nosa, zatok przynosowych;

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network