Urządzenia medyczne

Closed 1319 days ago

116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W OPOLU
Date published
Closed 1353 days ago
Deadline
Closed 1319 days ago
Categories
33100000 31524110 33100000 33190000 33123200 33121500 33191000 33111000 33157400 33155000 - Medical equipments

Contact
Agnieszka Hanasz
Email
przetargi@116szpital.opole.pl
Tel
+48 261625129/ +48 261626061
Address
ul. Wróblewskiego 46
Opole
45-759
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-176369-2017
Description

Bezcieniowa lampa operacyjna – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 1.
Laryngologiczna szpatułka video – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 2.
Mikroskop laryngologiczny – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 3.
System holtera z 6 rejestratorami – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 4.
System telemetryczny EKG z 3 rejestratorami – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 5.
System pomiaru ciągłego i nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi do testów pochyleniowych – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 6.
Defibrylator z kardiowersją – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 7.
Myjnia endoskopowa 2 stanowiskowa – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 8.
Wideogastroskop – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 9.
Wideokolonoskop – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 10.
Aparat RTG ramię C – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 11.
Respirator przenośny – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 12.
Wysokoprzepływowy koncentrator tlenu – 2 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 13.
Aparat do elektroterapii skojarzonej – 1 kpl.
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do siwz dla zadania 14.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network