Zakup aparatury i sprzętu medycznego

Closed 990 days ago

116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W OPOLU
Date published
Closed 1029 days ago
Deadline
Closed 990 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Agnieszka Hanasz
Email
przetargi@116szpital.opole.pl
Tel
+48 261625129/ +48 261626061
Address
ul. Wróblewskiego 46
Opole
45-759
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-142061-2018
Description

Aparat do znieczulania z respiratorem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Duodenoskop. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Respirator. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Aparat USG urologiczno-ginekologiczny z głowicami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Zintegrowany system higieniczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Łóżka, materace, szafki przyłóżkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Mobilny monitor funkcji życiowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Podest do badań kończyn dolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Pompa infuzyjna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.
Przepływowa mobilna lampa bakteriobójcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do SIWZ.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network