Cyfrowe urządzenia do angiografii

Closed 3673 days ago

None
Value
586m PLN
Date published
Closed 3709 days ago
Deadline
Closed 3673 days ago
Categories
33111721 45453000 44611200 48180000 30211000 30200000 30213300 33140000 30231300 33192200 33192300 39100000 - Digital angiography devices

Contact
Łuczkowska Magdalena
Tel
+48 618691759
Address
ul. Przybyszewskiego 49
Poznań
60-355
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-133406-2011
Description

Zakup i montaż angiografu wraz z modernizacją i rozbudową Pracowni Hemodynamiki Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii Kardiologicznej.
Przedmiotem postępowania jest zakup angiografu wraz z stołem pacjenta, monitorami, systemem cyfrowym /postprocessing/ archiwizacją, stacją hemodynamiczną, stacją rekonstrukcji 3D z danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej, niezależną stacją diagnostyczna oraz wyposażeniem dodatkowym w postaci:
— Automatycznej strzykawki do podawania środków kontrastowych i soli fizjologicznej,
— Pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
— Urządzenia do kompresji klatki piersiowej (zewnętrzny masaż serca),
— Defibrylatorów (2 szt.),
— Akcesoriami dodatkowymi,
— Systemem zasilania awaryjnego wraz z systemem do badań elektrofizjologicznych oraz z wyposażeniem anestezjologicznym (kolumna, aparat do znieczulenia, respirator anestezjologiczny) i z przeszkoleniem personelu zamawiającego.
Roboty Budowlane obejmują modernizację i rozbudowę Pracowni. Zakres robót budowlanych stanowiących modernizację i rozbudowę Pracowni został szczegółowo opisany w projekcie wykonawczym: Modernizacja i Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network