Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część A: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej.
— Część A: dostawa urządzeń sieciowych, — Część B: dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s. — Część C: dostawa szaf rack 19". Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie, z wyposażeniem oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem i opisem w załączniku nr I i II do ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
1. moduły urządzeń liczba szt. w zamówieniu podstawowym: 50 liczba szt. w zamówieniu objętym prawem opcji: 50 CPV: 32420000-3 2. switche liczba szt. w zamówieniu podstawowym: 30 liczba szt. w ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawę urządzeń sieciowych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 (urządzenia sieciowe). 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: Część I: dostawa punktów ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa półek dyskowych wraz z dyskami do rozbudowy macierzy Fujitsu Ethernus DX440S2, o nowe półki dyskowe dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń sieciowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych, innych urządzeń oraz wyposażenia do nich dla Politechniki Gdańskiej. 2. Dostarczony sprzęt i urządzenia informatyczne muszą być ...
Poland UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa przełączników sieciowych z modułami światłowodowymi
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych z modułami światłowodowymi do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.3. Wykonawca zobowiązany ...
Poland POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
Dostawa sprzętu serwerowego (serwerów, macierzy dyskowej, przełącznika Fiber Channel, biblioteki taśmowej i oprogramowania) w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...
Poland POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zadanie I – Dostawa urządzeń sieciowych, zasilacza UPS i telefonów IP
Pierwsze wyposażenie w ramach projektu "Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki" – Dostawa infrastruktury aktywnej i pasywnej do serwerowni e-kampus w ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa serwera z systemem backup’u i deduplikacji danych.
Przedmiotem zamówienia publicznego jest: a) część I: Rozbudowa posiadanego systemu pamięci masowej o pojemności nie mniejszej niż 80 TB; b) część II: Dostawa serwera z systemem backup’u i deduplikacji danych; ...