Country Buyer Supplier Details
Poland GMINA MIASTO KOSZALIN

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie urządzeń sieciowych.
Zadanie 1: Komputery stacjonarne - sztuk 10. Monitory LCD - sztuk 10. Laptop 1 - szt 4. Laptop 2 - szt 1. Laptop 3 - szt 1. Dysk zewnętrzny -szt ...
Poland GMINA OLSZTYN

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń aktywnych w ramach projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna”
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń aktywnych do zarządzania siecią w projekcie pn: „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna”.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część A: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej.
— Część A: dostawa urządzeń sieciowych, — Część B: dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s. — Część C: dostawa szaf rack 19". Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń sieciowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych, innych urządzeń oraz wyposażenia do nich dla Politechniki Gdańskiej. 2. Dostarczony sprzęt i urządzenia informatyczne muszą być ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Serwery plików
Podstawowe wymagania techniczne na serwer SSL VPN: Obudowa serwera SSL VPN musi być przystosowana do montażu w szafie serwerowej typu rack 19”,Z obudową serwera SSL VPN muszą być dostarczone wszystkie ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część B – usługi na urządzenia firmy JUNIPER NETWORKS
1. Nazwa zamówienia: Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Specjalizowane urządzenia sieciowe oraz wyposażenie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych, serwerów oraz wyposażenia do nich dla Politechniki Gdańskiej. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: A – małogabarytowe ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu informatycznego do budowy sieci bezprzewodowej na terenie OW Czarlina.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznwego do budowy sieci bezprzewodowej na terenie OW Czarlina.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Usługi na urządzenia firmy Juniper Networks
Usługi na urządzenia firm: Cisco Systems, Net App, Quantum oraz na licencje firm: Veritas i VMware. Zakres subskrypcji usług obejmuje: 1. dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy urządzeń, ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.
Przedmiotem zamówienia w części A jest dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zakres zamówienia: liczba ...