Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa przełączników sieciowych z modułami światłowodowymi
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych z modułami światłowodowymi do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.3. Wykonawca zobowiązany ...