Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawę urządzeń sieciowych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 (urządzenia sieciowe). 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: Część I: dostawa punktów ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa półek dyskowych wraz z dyskami do rozbudowy macierzy Fujitsu Ethernus DX440S2, o nowe półki dyskowe dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa serwera z systemem backup’u i deduplikacji danych.
Przedmiotem zamówienia publicznego jest: a) część I: Rozbudowa posiadanego systemu pamięci masowej o pojemności nie mniejszej niż 80 TB; b) część II: Dostawa serwera z systemem backup’u i deduplikacji danych; ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Skalowalny, inteligentny system dostępu bezprzewodowego, zgodny ze standardami WiFi obejmującego dostawę 125 punktów dostępowych wraz z kontrolerem, licencjami i wsparciem technicznym na okres min. 36 miesięcy.
Część I. 1) Dostawa 7 przełączników 24 portowych gigabitowych o stałej konfiguracji. 2) Dostawa 25 przełączników 48 portowych gigabitowych o stałej konfiguracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa zapory ogniowej dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.Kompleksowa dostawa obejmuje:1) etap 1 – dostawę systemu, o którym mowa w Lp. 1, 2, 3 tabela 2 załącznika nr 1a ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Serwery
Dostawa specjalistycznych serwerów maszyn wirtualnych – 3 sztuki.
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa specjalistycznych urządzeń do transmisji danych cyfrowych (przełączników dostępowych) dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa specjalistycznych urządzeń do transmisji danych cyfrowych (przełączników dostępowych), zwanych dalej „sprzętem”, wraz z licencjami i subskrypcjami niezbędnymi do ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa specjalistycznego systemu pamięci masowej dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
System musi:1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,2) zostać ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Rozbudowa infrastruktury serwerów kasetowych na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
Sprzęt musi: 1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, wyprodukowany nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa według zadań: 1. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego przełącznika Juniper EX4500 odedykowaną kartę do łączenia w stos. 2. Dostawa stackowalnych przełączników ethernetowych i modułów SFP+. 3. Rozbudowa posiadanego systemu serwerów kasetowych oraz przełączników sieci SAN.
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3; 48820000-2. 2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa (na bazie DDP Jednostka Organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego) niżej wymienionego sprzętu, według zadań : 1) rozbudowa ...