Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
Dostawa sprzętu serwerowego (serwerów, macierzy dyskowej, przełącznika Fiber Channel, biblioteki taśmowej i oprogramowania) w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...
Poland POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zadanie I – Dostawa urządzeń sieciowych, zasilacza UPS i telefonów IP
Pierwsze wyposażenie w ramach projektu "Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki" – Dostawa infrastruktury aktywnej i pasywnej do serwerowni e-kampus w ...
Poland POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zadanie II – switch z zasilaczem awaryjnym.
Dostawa sieciowych urządzeń aktywnych do okablowania strukturalnego budynków H i I w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2/I i Załącznik 2/II do Specyfikacji Istotnych Warunków ...