Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie, z wyposażeniem oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem i opisem w załączniku nr I i II do ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa systemu zarządzania siecią bezprzewodową, punktów dostępowych i sensorów pomiarowych oraz wyposażenia węzłów sieci bezprzewodowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do laboratorium sieci bezprzewodowych PL-LAB2020.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiPolitechniki Gdańskiej, zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ oraz poniższym wyszczególnieniem:Część I – Dostawa urządzeń sieciowych ...