Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
1. moduły urządzeń liczba szt. w zamówieniu podstawowym: 50 liczba szt. w zamówieniu objętym prawem opcji: 50 CPV: 32420000-3 2. switche liczba szt. w zamówieniu podstawowym: 30 liczba szt. w ...