Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część A: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej.
— Część A: dostawa urządzeń sieciowych, — Część B: dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s. — Część C: dostawa szaf rack 19". Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń sieciowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych, innych urządzeń oraz wyposażenia do nich dla Politechniki Gdańskiej. 2. Dostarczony sprzęt i urządzenia informatyczne muszą być ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Serwery plików
Podstawowe wymagania techniczne na serwer SSL VPN: Obudowa serwera SSL VPN musi być przystosowana do montażu w szafie serwerowej typu rack 19”,Z obudową serwera SSL VPN muszą być dostarczone wszystkie ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część B – usługi na urządzenia firmy JUNIPER NETWORKS
1. Nazwa zamówienia: Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Specjalizowane urządzenia sieciowe oraz wyposażenie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych, serwerów oraz wyposażenia do nich dla Politechniki Gdańskiej. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: A – małogabarytowe ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu informatycznego do budowy sieci bezprzewodowej na terenie OW Czarlina.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznwego do budowy sieci bezprzewodowej na terenie OW Czarlina.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Usługi na urządzenia firmy Juniper Networks
Usługi na urządzenia firm: Cisco Systems, Net App, Quantum oraz na licencje firm: Veritas i VMware. Zakres subskrypcji usług obejmuje: 1. dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy urządzeń, ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.
Przedmiotem zamówienia w części A jest dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zakres zamówienia: liczba ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część C: Dostawa zestawu urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych
Przedmiot zamówienia obejmuje: — część A – monitorów — część B – serwera z macierzą — część C – urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych. Zamówienie obejmuje: w części A: monitory ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

D – urządzenia sieciowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych, serwerów oraz wyposażenia do nich dla Politechniki Gdańskiej. Dostarczony sprzęt i urządzenia informatyczne muszą być fabrycznie nowe. Zamówienie ...