Country Buyer Supplier Details
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków wraz z transportem do siedziby Zamawiającego – Szpital w Knurowie, ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynów aptecznych na koszt Wykonawcy. Szczegółowy ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków wraz z transportem do siedziby Zamawiającego – Szpital w Knurowie, ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynów aptecznych na koszt Wykonawcy. Szczegółowy ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 3 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 3 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków wraz z transportem do siedziby Zamawiającego – Szpital w Knurowie, ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynów aptecznych na koszt Wykonawcy. Szczegółowy ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawy leków
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków wraz z transportem do siedziby Zamawiającego — Szpital w Knurowie, ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynów aptecznych na koszt Wykonawcy. Szczegółowy ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 3 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 3 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 3 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem ...
Poland SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem w załączniku nr 3 oraz SIWZ Zgodnie z wykazem ...