Country Buyer Supplier Details
Czech Republic THOMAYEROVA NEMOCNICE

( Filter by this organisation. )

ZPT VIGANTICE SPOL. S R.O.

( Filter by this organisation. )

Komunikační systém sestra-pacient
Dodávka 1 ks Uroflowmetru s EMG modulem – přístroj k diagnostice patologie dolních vývodních močových cest. Dodávka 1 ks Ultrazvukového diagnostického přístroje pro vybavení pracoviště superspecializované péče o dětské pacienty ...