Country Buyer Supplier Details
Czech Republic KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S.

( Filter by this organisation. )

HOSPIMED, SPOL. S R.O.

( Filter by this organisation. )

Část 1 – Lůžka a anesteziologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro akutní péči: — 3 ks – lůžko transportní – stretcher, — 2 ks – lůžko pro intenzivní péči ARO vč. antidekubitních ...