Country Buyer Supplier Details
Czech Republic KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S.

( Filter by this organisation. )

HOSPIMED, SPOL. S R.O.

( Filter by this organisation. )

Část 1 – Lůžka a anesteziologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro akutní péči: — 3 ks – lůžko transportní – stretcher, — 2 ks – lůžko pro intenzivní péči ARO vč. antidekubitních ...
Czech Republic KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S.

( Filter by this organisation. )

LINET SPOL. S.R.O.

( Filter by this organisation. )

LK 4) Lůžkový komplet intenzivní péče A (JIP), LK 5) Lůžkový komplet intenzivní péče B (ARO) a LK 6) Stretcher.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lůžkových kompletů včetně bezplatného záručního servisu a úplatného pozáručního servisu. Předmět plnění je v souladu s § 98 odst. 4 zákona rozdělen na části. ...