Country Buyer Supplier Details
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Testovi za COVID-19
Multipleks PSR testovi za COVID-19. Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19. Testovi za brzu molekularnu dijagnostiku za COVID-19. Molekularni laboratorijski testovi za COVID-19. Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19. ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Testovi za COVID-19
Multipleks PSR testovi za COVID-19. Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19. Testovi za brzu molekularnu dijagnostiku za COVID-19. Molekularni laboratorijski testovi za COVID-19. Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19. ...
Croatia KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Testovi za COVID-19 za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Multipleks PCR testovi za COVID-19 za AriaMx. Multipleks PCR testovi za COVID-19 za ABI7500. Multipleks PCR testovi za COVID-19. COVID 19 antigen - imunokromatografski test.
Croatia ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Nabava testova za dijagnostiku bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (Grupa 1. – Grupa 4.)
Testovi za dijagnostiku COVID-19, Grupa 1. Ekstrakcija virusne RNA tehnologijom magneta za automatiziranu izolaciju na aparatu Nextractor NX-48S. Testovi za dijagnostiku COVID-19, Grupa 2. Detekcija dviju specifičnih sekvenci virusnog genoma ...
Croatia ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Nabava testova za dijagnostiku bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (Grupa 1. – Grupa 4.)
Testovi za dijagnostiku COVID-19, Grupa 1. Ekstrakcija virusne RNA tehnologijom magneta za automatiziranu izolaciju na aparatu Nextractor NX-48S. Testovi za dijagnostiku COVID-19, Grupa 2. Detekcija dviju specifičnih sekvenci virusnog genoma ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Laboratorijski testovi za COVID-19 - hitna nabava testova za brzu izolaciju nukleinskih kiselina
Hitna nabava testova za COVID-19.
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

PCR kompleti za detekciju koronavirusa (COVID-19)
Prema troškovniku.
Croatia KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Nabava zaštitne opreme za COVID-19
Ogrtači nesterilni Maske - respirator Maske kirurške na gumicu Maske kirurške na vezanje Maske četveroslojne Rukavice – kirurške s i bez pudera Rukavice – kirurške, sintetski materijal Rukavice – pregledne ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence
Prema troškovniku.
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

PHOENIX FARMACIJA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence
Prema troškovniku.