Country Buyer Supplier Details
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Testovi za COVID-19
Multipleks PCR testovi za COVID-19. Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19. Testovi za brzu molekularnu dijagnostiku za COVID-19. Molekularni laboratorijski testovi za COVID-19 Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19 ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

TESTOVI ZA COVID-19
1. grupa: Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19 2. grupa: Molekularni laboratorijski testovi za COVID 3. grupa: Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19 4. grupa: Neutralizacijska protutijela SARS IgG ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Laboratorijski testovi - epidemija COVID-19
Testovi – COVID-19. Testovi – COVID 19.
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Laboratorijski testovi za COVID-19.
Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19: NX-48S Viral NA Kit. Molekularni laboratorijski testovi: SaMag Viral Nucleic Acids Extraction kit Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19: Enzimni imunoflorescentni testovi VIDAS ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Laboratorijski testovi, zbog epidemije COVID-19.
Multipleks PSR testovi za COVID 19. Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID 19.
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Laboratorijski testovi za molekularnu dijagnostiku zbog epidemije COVID-19
Multipleks PSR testovi za COVID-19. Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19. Testovi za brzu molekularnu dijagnostiku za COVID-19.
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Nabava testova za COVID-19 za 2022. godinu - Grupa 1 - Grupa 4
Nabava testova za COVID-19 za 2022. godinu - Grupa 1 Nabava testova za COVID-19 za 2022. godinu - Grupa 2 Nabava testova za COVID-19 za 2022. godinu - Grupa 3 ...
Croatia ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Nabava testova za dijagnostiku bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (Grupa 1. – Grupa 4.)
Testovi za dijagnostiku COVID-19, Grupa 1. Ekstrakcija virusne RNA tehnologijom magneta za automatiziranu izolaciju na aparatu Nextractor NX-48S. Testovi za dijagnostiku COVID-19, Grupa 2. Detekcija dviju specifičnih sekvenci virusnog genoma ...
Croatia ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Nabava testova za dijagnostiku bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Nabava testova za dijagnostiku bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 011-02/20-01/143, Urbroj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane ...
Croatia ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

( Filter by this organisation. )

BIOSPECTRA D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Nabava testova za dijagnostiku bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 011-02/20-01/143, Urbroj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te epidemiološkom situacijom na području Istarske županije ...