Country Buyer Supplier Details
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSISTEMI D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Testovi za COVID-19
Multipleks PSR testovi za COVID-19. Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19. Testovi za brzu molekularnu dijagnostiku za COVID-19. Molekularni laboratorijski testovi za COVID-19. Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19. ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSISTEMI D.O.O.

( Filter by this organisation. )

TESTOVI ZA COVID-19
1. grupa: Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19 2. grupa: Molekularni laboratorijski testovi za COVID 3. grupa: Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19 4. grupa: Neutralizacijska protutijela SARS IgG ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSISTEMI D.O.O.

( Filter by this organisation. )

TESTOVI ZA COVID-19
1. grupa: Brzi multipleks PCR testovi za COVID-19 2. grupa: Neutralizacijska protutijela SARS IgG 3. grupa: Molekularni laboratorijski testovi za COVID 19 4. grupa: Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSISTEMI D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Laboratorijski testovi za COVID-19.
Testovi za brzu izolaciju nukleinskih kiselina za COVID-19: NX-48S Viral NA Kit. Molekularni laboratorijski testovi: SaMag Viral Nucleic Acids Extraction kit Enzimni imunoflorescentni testovi za COVID-19: Enzimni imunoflorescentni testovi VIDAS ...
Croatia NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA

( Filter by this organisation. )

BIOSISTEMI D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Laboratorijska plastika za COVID-19
Nastavci za pipete i ostali potrošni materijal. Paster pipete i epruvete. Laboratorijska plastika za molekularnu dijagnostiku. Sterilni filter nastavci za pipete. Vrećice za autoklaviranje za otpad nastao COVID -19 uzorkovanjem. ...
Croatia KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

( Filter by this organisation. )

BIOSISTEMI D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Testovi za COVID-19 za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Multipleks PCR testovi za COVID-19 za AriaMx. Multipleks PCR testovi za COVID-19 za ABI7500. Multipleks PCR testovi za COVID-19. COVID 19 antigen - imunokromatografski test.