Showing contract results for C19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Showing 1 to 10 of 108 results.

Country Buyer Supplier Details
United Kingdom STIRLING COUNCIL FIRST SCOTLAND EAST LIMITED S16/C19
To assemble a Framework Agreement under which a number of Suppliers will provide both scheduled and ad-hoc passenger transport journeys using a broad range of appropriate vehicles.
Poland MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANYM PRZEZ ZARZĄD TRANSPORT MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SP. Z O.O. Opracowanie Projektów Budowlanych dla drugiego Etapu realizacji odcinka wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu Budowlanego objętego Przedmiotem Umowy
1)Opracowanie Projektów Budowlanych (w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę) dla drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie na odcinku o długości ok. 3,95 ...
Spain AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), M.P.. UTE ELECNOR S.A., ELECNOR SEGURIDAD S.L. Y TRC INFORMÁTICA S.L.. -U86681103 08/2011 - ELEMENTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD.
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), M.P.. - ADQUISICIÓN DE PDU´s CON TECNOLOGÍA POM DE 32A C13 Y C19 PARA LA AGENCIA ESTATAL CSIC.
United Kingdom NHS GREATER GLASGOW AND CLYDE GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS (UK) LIMITED C19) I123-MIBG.
Greater Glasgow and Clyde Health Board invite you to submit an offer for the supply to the Radionuclide Dispensary, Western Infirmary, Glasgow of Radio-pharmaceutical and Associated Materials. To deliver the ...
Poland EKO-INWESTYCJA SP. Z O.O. DOWBUD-C SP. Z O.O. Roboty budowlane
Budowa: ok. 3930,5 m kanalizacji grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w kierunku prywatnych posesji (ok. 190 szt.), 1 szt. pompowni ścieków. Budowa ok. 320 m kanalizacji tłocznej w miejscowości Okuniew, gmina ...
England ENFIELD LONDON BOROUGH COUNCIL COMPUTER POWER PROTECTION (SALES) LIMITED UPS 3300VA (prefer Riello or APC)
UPS 3300VA (prefer Riello or APC) 2 x rack mountable UPS capable of providing 3300VA, input via 16A commando C309 connector (cable with connector to be provided), output to bypass ...
France BANQUE DE FRANCE — DIRECTION DES ACHATS ITC SYSTEM L'acquisition de câbles réseau, de fibres optiques et d'accessoires informatiques pour les Datacenters
Le présent contrat a pour objet l'acquisition de câbles informatiques, de fibres optiques et d'accessoires informatiques pour les centres de traitement de données de la Banque de France. Le marché ...
Poland MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD TRANSPORT MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. (M.W.), 02-798 WARSZAWA, UL. WILCZY DÓŁ 5 GÜLERMAK AĞIR SANAYI ІNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. (LIDER KONSORCJUM) Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka Wschodniego – Północnego, od szlaku za Stacją C18 Trocka do torów odstawczych za Stacją C21
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie II etapu odcinka wschodniego - północnego II linii metra. Odcinek ten obejmie budowę trzech stacji podziemnych C19, C20, C21 i torów odstawczych za stacją ...
Poland MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD TRANSPORT MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. (M.W.), 02-798 WARSZAWA, UL. WILCZY DÓŁ 5 GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka Wschodniego – Północnego, od szlaku za Stacją C18 Trocka do torów odstawczych za Stacją C21
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie II etapu odcinka wschodniego - północnego II linii metra. Odcinek ten obejmie budowę trzech stacji podziemnych C19, C20, C21 i torów odstawczych za stacją ...
Poland MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD TRANSPORT MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. (M.W.), 02-798 WARSZAWA, UL. WILCZY DÓŁ 5 ASTALDI S.P.A. Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka Wschodniego – Północnego, od szlaku za Stacją C18 Trocka do torów odstawczych za Stacją C21
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie II etapu odcinka wschodniego - północnego II linii metra. Odcinek ten obejmie budowę trzech stacji podziemnych C19, C20, C21 i torów odstawczych za stacją ...