Country Buyer Supplier Details
United Kingdom DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE (DHSC)

( Filter by this organisation. )

ALLEN LANE LIMITED

( Filter by this organisation. )

NMNC SEO - C19 Fin Ops Analyst PC
NMNC SEO - C19 Fin Ops Analyst PC
United Kingdom DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE (DHSC)

( Filter by this organisation. )

ALLEN LANE LIMITED

( Filter by this organisation. )

NMNC SEO - C19 Fin Ops Analyst AS
NMNC SEO - C19 Fin Ops Analyst AS
United Kingdom DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE (DHSC)

( Filter by this organisation. )

ROBERTSON BELL LTD

( Filter by this organisation. )

C19 Fin Ops Analyst SEO BE
C19 Fin Ops Analyst SEO BE
United Kingdom DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE (DHSC)

( Filter by this organisation. )

MICHAEL PAGE (PAGE GROUP)

( Filter by this organisation. )

C19 Fin Ops Analyst SEO DA
C19 Fin Ops Analyst SEO DA
France CEA MARCOULE

( Filter by this organisation. )

ECKERT & ZIEGLER

( Filter by this organisation. )

Fourniture d’une source radioactive scellée de 60Co pour des expériences de lixiviation sous irradiation gamma en cellule blindée
La prestation consiste en la fabrication et la fourniture d’une (1) source et de son transport jusqu'à la zone arrière des chaînes C18-C19 (DHA) de l’installation Atalante du site du ...
United States DLA TROOP SUPPORT

( Filter by this organisation. )

SUPPLYCORE INC.

( Filter by this organisation. )

MISCELLANEOUS CONSTRUCTION MATERIALS
4536965878!NIPPLE TYPE THIN-WALL STYLE C19 DIAMETER
Poland MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANYM PRZEZ ZARZĄD TRANSPORT MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Opracowanie Projektów Budowlanych dla drugiego Etapu realizacji odcinka wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu Budowlanego objętego Przedmiotem Umowy
1)Opracowanie Projektów Budowlanych (w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę) dla drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie na odcinku o długości ok. 3,95 ...
United Kingdom SCOTTISH NATIONAL BLOOD TRANSFUSION SERVICE

( Filter by this organisation. )

FRESENIUS KABI LIMITED

( Filter by this organisation. )

Plasmapheresis Collection Systems
SNBTS requires automated plasmapheresis collection machines which must: — be capable of providing leuco-depleted plasma for the manufacture of Covid-19 Convalescent Plasma(C19-CP), Fresh Frozen Plasma and Source plasma for blood ...
United Kingdom SCOTTISH NATIONAL BLOOD TRANSFUSION SERVICE

( Filter by this organisation. )

FRESENIUS KABI LIMITED

( Filter by this organisation. )

Plasmapheresis Collection Systems
SNBTS requires automated plasmapheresis collection machines which must:— be capable of providing leuco-depleted plasma for the manufacture of Covid-19 Convalescent Plasma(C19-CP), Fresh Frozen Plasma and Source plasma for blood products;— ...
Spain AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), M.P..

( Filter by this organisation. )

UTE ELECNOR S.A., ELECNOR SEGURIDAD S.L. Y TRC INFORMÁTICA S.L.. -U86681103

( Filter by this organisation. )

08/2011 - ELEMENTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD.
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), M.P.. - ADQUISICIÓN DE PDU´s CON TECNOLOGÍA POM DE 32A C13 Y C19 PARA LA AGENCIA ESTATAL CSIC.