Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia sieciowe
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 – urządzenia sieciowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanego przez Zamawiającego, systemu sieci bezprzewodowej Cisco na terenie budynków Uniwersytetu Gdańskiego, o budynek ...