Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część C: DOstawa szaf Rack 19".
— Część A: dostawa urządzeń sieciowych, — Część B: dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s. — Część C: dostawa szaf rack 19". Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część A: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej.
— Część A: dostawa urządzeń sieciowych, — Część B: dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s. — Część C: dostawa szaf rack 19". Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.
Przedmiotem zamówienia w części A jest dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zakres zamówienia: liczba ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia sieciowe
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 – urządzenia sieciowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanego przez Zamawiającego, systemu sieci bezprzewodowej Cisco na terenie budynków Uniwersytetu Gdańskiego, o budynek ...