Country Buyer Supplier Details
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki C
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania. Zadanie nr 1. Leki A Zadanie nr 2. Leki B Zadanie nr ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki G.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i akcesoriów aptecznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 28 zadań. — zadanie nr 1 Leki A, — zadanie nr 2 ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki K.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i akcesoriów aptecznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 28 zadań. — zadanie nr 1 Leki A, — zadanie nr 2 ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki A.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i akcesoriów aptecznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 28 zadań. — zadanie nr 1 Leki A, — zadanie nr 2 ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki J.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i akcesoriów aptecznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 28 zadań. — zadanie nr 1 Leki A, — zadanie nr 2 ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki H.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i akcesoriów aptecznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 28 zadań. — zadanie nr 1 Leki A, — zadanie nr 2 ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki A
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania. Zadanie nr 1. Leki A Zadanie nr 2. Leki B Zadanie nr ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Leki I
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania. Zadanie nr 1. Leki A Zadanie nr 2. Leki B Zadanie nr ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Płyny infuzyjne B
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania. Zadanie nr 1. Leki A Zadanie nr 2. Leki B Zadanie nr ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki E
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania. Zadanie nr 1. Leki A Zadanie nr 2. Leki B Zadanie nr ...