Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Grupa 19 – Papaverine hydrochloride.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla apteki 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularz cenowy – załącznik ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

19
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – zgodnie z zestawieniem – załącznik nr 1 Zaoferowane leki muszą musi posiadać dopuszczenie do obrotu, na każdą postać, dawkę leku osobno. Dostarczane leki muszą ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

19
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – zgodnie z zestawieniem – załącznik nr 1 Zaoferowane leki muszą musi posiadać dopuszczenie do obrotu, na każdą postać, dawkę leku osobno. Dostarczane leki muszą ...
Poland SZPITAL MIEJSKI W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakietu Nr 19 – Leki różne antybiotyki II
Przedmiotem zamówienia są dostawy leków. Nr i nazwa pakietu: 1 Leki znieczulające 1a Leki znieczulające A 2 Leki przeciwkrzepliwe I 3 Leki ogólnie znieczulające I 4 Leki ogólnie znieczulające II ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 11
Pakiet nr 1: Leki cz. 1. Pakiet nr 2: Leki cz. 2. Pakiet nr 3: Leki cz. 3. Pakiet nr 4: Leki cz. 4. Pakiet nr 5: Leki cz. 5. ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

alteplasum
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamówienie składa się z 21 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 – alteplasum określony Pakiet nr 2 ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych i medycznych
Pakiet nr 1: leki cz. 1 Pakiet nr 2: leki cz. 2 Pakiet nr 3: leki cz. 3 Pakiet nr 4: leki cz. 4 Pakiet nr 5: leki cz. 5 ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 1
Pakiet nr 1: Leki cz. 1. Pakiet nr 2: Leki cz. 2. Pakiet nr 3: Leki cz. 3. Pakiet nr 4: Leki cz. 4. Pakiet nr 5: Leki cz. 5. ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych i medycznych
Pakiet nr 1: leki cz. 1. Pakiet nr 2: leki cz. 2 Pakiet nr 3: leki cz. 3 Pakiet nr 4: leki cz. 4. Pakiet nr 5: leki cz. 5. ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych i medycznych
Pakiet nr 1: leki cz. 1 Pakiet nr 2: leki cz. 2 Pakiet nr 3: leki cz. 3 Pakiet nr 4: leki cz. 4 Pakiet nr 5: leki cz. 5 ...