Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 92 – ŚRODKI KONTRASTOWE (JOWERSOL)
Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 104 części zwanych pakietami. Zamawiający ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 55 -DIETY DOUSTNE DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 101 części ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 25 – ALBUMINY – I
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 101 części ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 46 – DIETY DLA DZIECI – II
Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 104 części zwanych pakietami. Zamawiający ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 22 – ALBUMINY I
Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 104 części zwanych pakietami. Zamawiający ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 52 – DIETY DOUSTNE DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI
Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 104 części zwanych pakietami. Zamawiający ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 64 – NALBUFINA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 101 części ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 89 -ŚRODKI KONTRASTOWE (JOWERSOL)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 101 części ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 61 – NALBUFINA
Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 104 części zwanych pakietami. Zamawiający ...