Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych. Część II
Rasburicase 0,0015g x3 fiol + rozp 1 ml Acidum zoledronicum 4mg/100 ml roztwór do infuzji Posaconazolum 0,04 g/ml a 105 ml Antytoksyna jadu żmij dawka jednorazowa amp. lub ampułkostrzyk. 500J.A. ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych
1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 180 2 Natrium chloratum 0,9 % 10ml x 50 amp. szklanych op. 5 3 Natrium chloratum 10 % 10 ml ...
Poland SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.

( Filter by this organisation. )

URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ZP/PN/2020/50 - leki
1 AMIKACIN Postać: INJ.; dawka: 0,5 G/2 ML 1500 szt.2 AMIKACIN Postać: INJ.; dawka: 0,25 G/2 ML 200 szt.3 AMIKACIN Postać: INJ.; dawka: 1 G/4 ML 1000 szt. 1 TEICOPLANIN ...