Country Buyer Supplier Details
Poland POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Produkty farmaceutyczne XXIV
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 64 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 13/2015) Zadanie nr 1 Produkty farmaceutyczne I Zadanie nr ...
Poland POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Produkty farmaceutyczne XXVI
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 64 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 13/2015) Zadanie nr 1 Produkty farmaceutyczne I Zadanie nr ...
Poland POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Produkty farmaceutyczne XXI
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 57 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 22/2014). Zadanie nr 1 Produkty farmaceutyczne I. Zadanie nr ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Pakiet nr 10: Płyny infuzyjne A
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ...
Poland SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 45 – Zgłębnik PUR z prowadnicą
Pozycja 1 – Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych – 280 170 szt. Pozycja 2 – Aparaty do przetaczania krwi – 11 690 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Płyny infuzyjne B.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Płyny infuzyjne A
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego: 1. Antybiotyki A 2.Antybiotyki B 3. Leki różne 4. Antybiotyki C 5. Antybiotyki D 6. Nadroparinum calcium 7. Płyny infuzyjne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 146
1.Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet Nr 1: Dostawa sterylnych drenów – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgicznego Pakiet Nr 2: Dostawa masek krtaniowych Pakiet Nr 3: Dostawa drenów do odsysania pola operacyjnego ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 150
1.Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet Nr 1: Dostawa sterylnych drenów – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgicznego Pakiet Nr 2: Dostawa masek krtaniowych Pakiet Nr 3: Dostawa drenów do odsysania pola operacyjnego ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

BIALMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 54
1.Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet Nr 1: Dostawa sterylnych drenów – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgicznego Pakiet Nr 2: Dostawa masek krtaniowych Pakiet Nr 3: Dostawa drenów do odsysania pola operacyjnego ...