Country Buyer Supplier Details
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych.
Zad. 1 – Leki różne – 146 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.1a – leki różne – 1 poz. asort. w ilości 15 op.: Zad. 2 – Leki różne – ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych.
Zad. 1 – Leki różne – 146 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.1a – leki różne – 1 poz. asort. w ilości 15 op.: Zad. 2 – Leki różne – ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków cytostatycznych z programów lekowych i innych
Zad. 1 – Leki różne - 27 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 2 – Leki różne - 19 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 3 – Leki różne - ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków cytostatycznych z programów lekowych i innych
Zad. 1 – Leki różne - 27 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 2 – Leki różne - 19 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 3 – Leki różne - ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Zakup leków z programów lekowych oraz leków różnych – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Dostawa leków różnych I – 29 poz. / w różnych ilościach. Dostawa leków różnych II – 71 poz. / w różnych ilościach. Dostawa leków różnych III – 9 poz. / ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych.
Zad. 1 – Leki różne – 146 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.1a – leki różne – 1 poz. asort. w ilości 15 op.: Zad. 2 – Leki różne – ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych.
Zad. 1 – Leki różne – 146 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.1a – leki różne – 1 poz. asort. w ilości 15 op.: Zad. 2 – Leki różne – ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Zakup leków z programów lekowych oraz leków różnych – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Dostawa leków różnych I – 29 poz. / w różnych ilościach. Dostawa leków różnych II – 71 poz. / w różnych ilościach. Dostawa leków różnych III – 9 poz. / ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych.
Zad. 1 – Leki różne – 146 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.1a – leki różne – 1 poz. asort. w ilości 15 op.: Zad. 2 – Leki różne – ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych.
Zad. 1 – Leki różne – 146 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.1a – leki różne – 1 poz. asort. w ilości 15 op.: Zad. 2 – Leki różne – ...