Country Buyer Supplier Details
Poland CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Leki – narkotyki
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków i testów w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 15 pakietów: Pakiet ...