Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"CRYO - TECH INTERNATIONAL" ZBIGNIEW JOACHIMIAK

( Filter by this organisation. )

Część 50: regulator temperatury – 2 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...