Country Buyer Supplier Details
Poland "EKO-REGION" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów II/2017- zam. z wolnej ręki.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego,segregacji odpadów, załadunków, rozładunków i przemieszczania odpadów, przy użyciu sprzętu Zamawiającego: a) Ładowarka HSW-534 szt. 1 b) Ładowarka ...
Poland "MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI" SP. Z O. O. W EŁKU

( Filter by this organisation. )

SETON K. CICHOCKI, R.MATUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA UL. EŁCKA 9 B, NOWA WIEŚ EŁCKA 19-321

( Filter by this organisation. )

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla „MZK” Spółka z o. o. w EŁKU
1. Dostawa oleju napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PN-EN-590 w zależności od temperatury otoczenia (okresu). Parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

USŁUGI TRANSPORTOWE SYLWESTER OLESZCZUK

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

PMB MICHAŁ BURZYŃSKI

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

PMB MICHAŁ BURZYŃSKI

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

P.H.U. „M.S.AUDIO” MARCIN SZYMAŃSKI

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

P.H.U. „M.S.AUDIO” MARCIN SZYMAŃSKI

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CHRABAŁOWSKI SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CHRABAŁOWSKI SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...
Poland "POCZTA POLSKA S.A."

( Filter by this organisation. )

P.H.U. „M.S.AUDIO” MARCIN SZYMAŃSKI

( Filter by this organisation. )

Świadczenie usług w zakresie kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego - 22 części
Przedmiotem zamówienia jest w części nr 1 - świadczenie Usługi G w obszarze działania POL RD Warszawa - nr kursu 10/480, tabela 5, wymagana kategoria pojazdu Ib do 3,5 tony. ...