Country Buyer Supplier Details
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

БИКОМЕД ООД

( Filter by this organisation. )

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД.
ОП1:ВИД НА ИГЛАТА;Дебелина на конеца;Дължина на конеца в см;Мярка;Прогнозно Количество: п.1.1 22 mm, 1/2 c, обла игла;2/0;70;брой;144; п.1.2 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;2/0;90;брой;144; п.1.3 26 mm, 1/2 c, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

Б. БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД

( Filter by this organisation. )

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД.
ОП1:ВИД НА ИГЛАТА;Дебелина на конеца;Дължина на конеца в см;Мярка;Прогнозно Количество: п.1.1 22 mm, 1/2 c, обла игла;2/0;70;брой;144; п.1.2 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;2/0;90;брой;144; п.1.3 26 mm, 1/2 c, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

„СЪРДЖИМЕД“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД.
ОП1:ВИД НА ИГЛАТА;Дебелина на конеца;Дължина на конеца в см;Мярка;Прогнозно Количество: п.1.1 22 mm, 1/2 c, обла игла;2/0;70;брой;144; п.1.2 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;2/0;90;брой;144; п.1.3 26 mm, 1/2 c, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

АГАРТА-ЦМ EООД

( Filter by this organisation. )

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД.
ОП1:ВИД НА ИГЛАТА;Дебелина на конеца;Дължина на конеца в см;Мярка;Прогнозно Количество: п.1.1 22 mm, 1/2 c, обла игла;2/0;70;брой;144; п.1.2 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;2/0;90;брой;144; п.1.3 26 mm, 1/2 c, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД

( Filter by this organisation. )

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД.
ОП1:ВИД НА ИГЛАТА;Дебелина на конеца;Дължина на конеца в см;Мярка;Прогнозно Количество: п.1.1 22 mm, 1/2 c, обла игла;2/0;70;брой;144; п.1.2 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;2/0;90;брой;144; п.1.3 26 mm, 1/2 c, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

( Filter by this organisation. )

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД.
ОП1:ВИД НА ИГЛАТА;Дебелина на конеца;Дължина на конеца в см;Мярка;Прогнозно Количество: п.1.1 22 mm, 1/2 c, обла игла;2/0;70;брой;144; п.1.2 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;2/0;90;брой;144; п.1.3 26 mm, 1/2 c, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

„АЛВИ МЕД“ ООД

( Filter by this organisation. )

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД.
ОП1:ВИД НА ИГЛАТА;Дебелина на конеца;Дължина на конеца в см;Мярка;Прогнозно Количество: п.1.1 22 mm, 1/2 c, обла игла;2/0;70;брой;144; п.1.2 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;2/0;90;брой;144; п.1.3 26 mm, 1/2 c, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ — БУРГАС“ АД

( Filter by this organisation. )

„САВЕНА БГ“ ЕООД

( Filter by this organisation. )

„Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура“
1. Микробиологична апаратура — система за хемокултура, автоклав, центрофуги, термостат, микроскоп, водна баня.2. Електронна регистрираща апаратура, ултразвукова диагностична апаратура — ЕКГ, термопринтери, операционни лампи, негативоскоп, кувьози, ултразвуков скалпел, дигитални ехорграфи, ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ — БУРГАС“ АД

( Filter by this organisation. )

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД

( Filter by this organisation. )

„Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ — Бургас“ АД“
№ по ред/вид/опаковка/прогнозно количество за 24 месеца: Реактиви: 1. Глюкоза 1500 т. 10. 2. Уреа 1500 т. 10. 3. Алкална фосфатаза 1500 т. 3. 4. Кисела фосфатаза 632 т. 1. ...
Bulgaria „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ — БУРГАС“ АД

( Filter by this organisation. )

,,РИДАКОМ“ ЕООД

( Filter by this organisation. )

„Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ — Бургас“ АД“
№ по ред/вид/опаковка/прогнозно количество за 24 месеца: Реактиви: 1. Глюкоза 1500 т. 10. 2. Уреа 1500 т. 10. 3. Алкална фосфатаза 1500 т. 3. 4. Кисела фосфатаза 632 т. 1. ...