Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

SOLIDEX SPÓŁKA AKCYJNA

( Filter by this organisation. )

Część B: Urządzenia do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s.
— Część A: dostawa urządzeń sieciowych, — Część B: dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s. — Część C: dostawa szaf rack 19". Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...