Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KONSORCJUM FEI_LABSOFT 01/02/2012/LABSOFT UL WANTULE 12,02-828 WARSZAWA, FEI: P.O. BOX 80066, 5600 KA EINDHOVEN, BUILDING AAE, ACHTSEWEG NOORD 5 HOLANDIA

( Filter by this organisation. )

Mikroskopy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja sterowanego cyfrowo i manualnie, skaningowego mikroskopu elektronowego o wysokiej rozdzielczości wyposażonym w działo elektronowe z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego) z urządzeniami spełniającymi wymienione ...