Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

JEOL (EUROPE) SAS

( Filter by this organisation. )

Skanujące mikroskopy elektronowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z katodą z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego) i zintegrowany system mikroanalizy rentgenowskiej EDS i WDS oraz wyposażenie pomocnicze ...