Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

ASTOR SYSTEMS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet edukacyjny oprogramowania przemysłowego typu Scada do wizualizacji procesu produkcyjnego oraz zarządzania produkcją z kontrolerem PAC, I/O
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MARIUSZ GOROL

( Filter by this organisation. )

Zintegrowane oprogramowanie MES i CFD
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

CROCOM COMPUTER SYSTEMS W. BOJARSKI, Z. CZERNIAK SP.J.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.
Przedmiotem zamówienia w części A jest dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zakres zamówienia: liczba ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

DES ART SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet programów do obliczeń metoda elementów skończonych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

DPS SOFTWARE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie CAD/CAM do projektowania 3D
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

DPS SOFTWARE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie dydaktyczne CAD 3D
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

EC ENGINEERING SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie do obliczeń i symulacji metodą elementów skończonych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

GAMBIT COIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie – edytor do obliczeń i symulacji inżynierskich
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

JEOL (EUROPE) SAS

( Filter by this organisation. )

Skanujące mikroskopy elektronowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z katodą z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego) i zintegrowany system mikroanalizy rentgenowskiej EDS i WDS oraz wyposażenie pomocnicze ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KOMA NORD SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów i budżetów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...