Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

CORTLAND SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Chemii, zwana dalej „sprzętem”. Dostawa sprzętu: Wydział Chemii Pracownia Chemometrii Środowiska ul. Sobieskiego 18/19, pok. 26, pawilon 300. Sprzęt ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

SANLAB S.C. JACEK KACZOREK, MAGDALENA BIŃCZAK

( Filter by this organisation. )

Chłodziarki i zamrażarki
Dostawa dwóch zamrażarek niskotemperaturowych wyposażonych w dwa niezależne układy chłodzenia z wyposażeniem 1. Wykonanie zamrażarki – pionowe (szafowe). 2. Pojemność użytkowa od 700 do 730 litrów 3. Izolacja zamrażarki wykonana ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SPÓŁKA Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem serwera, switch’y, macierzy i licencji oprogramowania dla biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.
A. Serwer – 1 sztuka Obudowa: Do montażu w standardzie przemysłowym 19” wraz z szynami, wysokość maksymalna 6U, redundantne wentylatory typu hot-plug. Diagnostyka: Panel LCD umożliwiający wyświetlenie podstawowych informacji o ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

( Filter by this organisation. )

Przesył energii elektrycznej
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Uniwersytetu Gdańskiego do obiektów: 1 Wydział Nauk Społecznych (skrzydło B - Historia) C11, 80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5 2 Wydział Biologii C11, 80-441 Gdańsk, ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

KOMPUTRONIK BIZNES SPÓŁKA Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz przedmiotowy – załącznik nr 1 A do SIWZ.3. Dostawy sprzętu będą się ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

DALKIA POLSKA S.A.

( Filter by this organisation. )

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Gdańskiego usytuowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego.
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około: 16158 MWh (megawatogodzin) do obiektów dydaktycznych, domów Studenckich i innych obiektów Uniwersytetu Gdańskiego, ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia sieciowe
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 – urządzenia sieciowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanego przez Zamawiającego, systemu sieci bezprzewodowej Cisco na terenie budynków Uniwersytetu Gdańskiego, o budynek ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

ABE – IPS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22113000-5; 22110000-4; 22111000-1. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek zagranicznych, w wersji drukowanej lub elektronicznej lub w formie audiobooka, z zakresu literatury ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

OSDW AZYMUT SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Drukowane książki
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22113000-5; 22110000-4; 22111000-1. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek krajowych, w wersji drukowanej lub elektronicznej lub w formie audiobooka, z zakresu literatury ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI WYDAWNICTW "AZYMUT" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Sukcesywna dostawa dla Biblioteki i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego: I cz – książek krajowych
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22113000-5; 22110000-4; 22111000-1. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: I cz - książek krajowych, II cz – książek zagranicznych, w wersji drukowanej lub ...