Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

NATURFARM

( Filter by this organisation. )

Waga dla pacjentów krzesełkowa
Zadanie nr:1 CPV 33111000-1 Aparatura rentgenowska- Aparat RTG z ramieniem C Zadanie nr:2 CPV 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne –Analizator parametrów krytycznych Zadanie nr:3 CPV 33168100-6 Endoskopy – Wideogastroskop z torem wizyjnym ...