Country Buyer Supplier Details
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH

( Filter by this organisation. )

ALTERIS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa wyposażenia medycznego związana z realizacją projektu pn. Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań technologicznych.
Zadanie nr 1. Meble medyczne: CPV – 33192000-2, wózki anestezjologiczne – 4 szt., szafki lekarskie 2 drzwiowe – 4 szt., szafka lekarska 1 drzwiowa – 1 szt., wózki do przewożenia ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ

( Filter by this organisation. )

ALTERIS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej - 11 pakietów.
Przedmiot przetargu obejmuje:Sprzedaż, dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, spełniających wymagania określone w SIWZ, a także ...