Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

( Filter by this organisation. )

ALBA PPHU ALICJA BRZOZOWSKA LESZEK BRZOZOWSKI S.C.

( Filter by this organisation. )

Meble medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – Medreh z podziałem na części: Część I Stół wagowy – 1 szt.; Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV): 39181000-4 stoły laboratoryjne. Część II – ...