Country Buyer Supplier Details
Poland MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

( Filter by this organisation. )

„GREENPOL” INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

( Filter by this organisation. )

„Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej” – 2 części postępowania
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż z uruchomieniem urządzeń oraz wyposażenia technologicznego pomieszczeń sterylizatorni dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.b) Szczegółowy opis ...
Poland MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

( Filter by this organisation. )

„GREENPOL” INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

( Filter by this organisation. )

„Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej” – 2 części postępowania
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż z uruchomieniem urządzeń oraz wyposażenia technologicznego pomieszczeń sterylizatorni dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.b) Szczegółowy opis ...
England NHS BUSINESS SERVICES AUTHORITY

( Filter by this organisation. )

YORK MEDICAL TECHNOLOGIES LIMITED

( Filter by this organisation. )

Architectural Surgical Medical Systems, Operating Tables, Diagnostic Imaging Tables, Patient Stretchers and Trolleys, Medical Lasers and all Related Accessories
33167000, 33192230, 34911100, 33192160, 31211110, 33192340, 31524110, 31524000, 34991000, 31520000, 33162000, 51400000, 33192000, 31682200, 35261000, 33192210, 48620000, 33169100, 33128000, 38636100, 33190000, 44115710, 33111100 Architectural Surgical Medical Systems, Operating Tables, Diagnostic ...
England NHS BUSINESS SERVICES AUTHORITY

( Filter by this organisation. )

XOGRAPH HEALTHCARE LIMITED

( Filter by this organisation. )

Architectural Surgical Medical Systems, Operating Tables, Diagnostic Imaging Tables, Patient Stretchers and Trolleys, Medical Lasers and all Related Accessories
33167000, 33192230, 34911100, 33192160, 31211110, 33192340, 31524110, 31524000, 34991000, 31520000, 33162000, 51400000, 33192000, 31682200, 35261000, 33192210, 48620000, 33169100, 33128000, 38636100, 33190000, 44115710, 33111100 Architectural Surgical Medical Systems, Operating Tables, Diagnostic ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

( Filter by this organisation. )

WITTENBORG SP. Z O. O.

( Filter by this organisation. )

Zadanie nr 12 Zmywarka przemysłowa, bemar, wózek do potraw.
Dostawa wyposażenia (pozostały sprzęt medyczny) dla zadania pod nazwą: „Centrum Zabiegowe z zapleczemłóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”. CPV 33192000-2 - Meble medyczne. CPV 39130000-2 - Meble biurowe (niemedyczne). ...
Poland SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

( Filter by this organisation. )

VIVARI EWA GŁOWACKA, REGINA NOWAK

( Filter by this organisation. )

Wyposażenie Pracowni Elektromiografii.
Opis przedmiotu zamówienia Wyposażenie laboratoriów projektu Centrum Badań Biomedycznych – dostawa wyposażenia w ramach projektu Centrum Badań Biomedycznych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Opis części ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

VIRIDIAN POLSKA

( Filter by this organisation. )

Kardiomonitor z komputerem medycznym
Zadanie nr:1 CPV 33111000-1 Aparatura rentgenowska- Aparat RTG z ramieniem C Zadanie nr:2 CPV 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne –Analizator parametrów krytycznych Zadanie nr:3 CPV 33168100-6 Endoskopy – Wideogastroskop z torem wizyjnym ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

VIRIDIAN POLSKA

( Filter by this organisation. )

3 Kardiomonitory wraz z 1 centralą monitorującą
Zadanie nr:1 CPV 33111000-1 Aparatura rentgenowska- Aparat RTG z ramieniem C Zadanie nr:2 CPV 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne –Analizator parametrów krytycznych Zadanie nr:3 CPV 33168100-6 Endoskopy – Wideogastroskop z torem wizyjnym ...
Poland SP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE

( Filter by this organisation. )

VEROMED MICHAŁ STEBNICKI

( Filter by this organisation. )

Pakiet 29 System ogrzewania pacjenta w technologi przewodnictwa cieplnego TI
przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia na odziały szpitalne do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie oraz montaż/instalacja stosownie do przedmiotu zamówienia a także zapoznanie personelu ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

VARIMED

( Filter by this organisation. )

Wideogastroskop z torem wizyjnym źródłem światła
Zadanie nr:1 CPV 33111000-1 Aparatura rentgenowska- Aparat RTG z ramieniem C Zadanie nr:2 CPV 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne –Analizator parametrów krytycznych Zadanie nr:3 CPV 33168100-6 Endoskopy – Wideogastroskop z torem wizyjnym ...