Showing contract results for 33190000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Exact supplier name SORIMEX SP. Z O.O. SP. K None supplier

Country Buyer Supplier Details
Poland SZPITALE TCZEWSKIE S.A. SORIMEX SP. Z O.O. SP. K Pakiet nr 10. Elektrody do EKG jednorazowe, żele, papier do urządzeń medycznych – CPV 33190000-8
DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO Kod główny: CPV 33.00.00.00-0 (Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała) Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części ...