Showing contract results for 33190000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Exact supplier name KTG SEMIGAT S.A., UL. RATUSZOWA 11 P. 318, 03-450 WARSZAWA None supplier

Country Buyer Supplier Details
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE KTG SEMIGAT S.A., UL. RATUSZOWA 11 P. 318, 03-450 WARSZAWA Testy do sterylizacji – CPV 33190000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych oraz dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 74 pakiety, zgodnie z ...