Showing contract results for 33190000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

None supplier Exact supplier name 3M POLAND SP. Z O. O., UL. KATOWICKA 117, 05-830 NADARZYN

Country Buyer Supplier Details
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE 3M POLAND SP. Z O. O., UL. KATOWICKA 117, 05-830 NADARZYN Folie operacyjne – CPV 33141000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych oraz dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 74 pakiety, zgodnie z ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE 3M POLAND SP. Z O. O., UL. KATOWICKA 117, 05-830 NADARZYN Pakiet 45 – Folie operacyjne 33141000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, kontrastów, wyrobów medycznych i środków odkażających doApteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 82 pakiety, zgodnie z załącznikiem nr2 do SIWZ ...