Showing contract results for 33190000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

None supplier Exact supplier name : SKAMEX SP. Z O.O. SP. K.,

Country Buyer Supplier Details
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY : SKAMEX SP. Z O.O. SP. K., dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach: ...